Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség

Az európai vasúti liberalizáció eredményeként az elmúlt közel 20 évben Európában és Magyarországon is átalakult a vasúti piac. Hazánkban a síneken továbbított árumennyiség több mint egyharmadát ma már részben vagy egészben magántulajdonban levő vasúti vállalatok szállítják és a személyfuvarozásban is megjelentek az államtól részben, vagy teljesen független cégek.

Más iparágakhoz viszonyítva a szakmai érdekérvényesítés a vasúti ágazatban jóval nehézkesebb és lassúbb folyamat. Az európai tapasztalatok alapján azonban elengedhetetlen, hogy a fokozatosan piaci modellre váltó vasúti fuvarozás saját érdekeit képviselje. Erre igazán a járvány és az aktuális geopolitikai és gazdasági helyzet hívta fel a figyelmet. A 2022 évben – első sorban az energiaárakban – csúcsosodó válság érzékenyen érintette a magánszektort is. Ezen problémák megoldását – a kormányzat, a hatóságok és a pályaszolgáltató felé – a magánvasúti társaságok kizárólag a közös fellépéssel látják lehetségesnek.

A fent említett igények mentén született meg a közös érdekképviselet ötlete, és került megalapításra
a HUPRA öt alapítótag részvételével.

A szövetség Alapszabályzatában deklarált célja: a tisztességes verseny feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása a vasúti személy- és áruszállításban, valamint megkülönböztetésmentes és üzemeltető-semleges szabályozás támogatása vagy annak kezdeményezése, többek között az infrastruktúra, az energiaellátás, a járművek, a nemzetközi személy- és áruforgalom és a szabályozás területén. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

A HUPRA várja tagjai közé mindazon jogi személyeket, amelyeknek tulajdonosi struktúrájában (akár felsőbb szinten is) legalább 50% magántulajdon van és akik Európában vasúttársasággal rendelkeznek, vagy ilyen társaságot üzemeltetnek, vagy egyéb módon vasúti tevékenységgel foglalkoznak. Így az európai bejegyzésű – és magyarországi üzleti érdekeltséggel rendelkező – vasútvállalatokon kívül az érdekképviselet tagja lehet bármilyen logisztikai vállalkozás – a szállítmányozótól a terminálig – ha az a vasúti fuvarozásban érdekelt.

A HUPRA érdekelt más szövetségekben való részvételben is és szívesen lát soraiban hasonló egyesületet.

A Magyar Magánvasúti Érdekvédelmi Szövetség megbízható és kiszámítható tárgyalópartnere kíván lenni a kormányzati szervezeteknek és a hatóságoknak is, biztosítva ezzel a folyamatos egyeztetés lehetőségét a törvényhozás, szabályozás és a piaci gyakorlat között.

A szövetség korrekt együttműködésre törekszik más érdekvédelmi szakmai szervezetekkel is, készséggel támogatja őket munkájukban.